Visit Häme edistää kestävää matkailua Hämeessä 

Visit Häme mukana STF-ohjelmassa 

Visit Häme on mukana Visit Finlandin STF-ohjelmassa edistämässä vastuullista ja kestävää matkailua Kanta-Hämeessä. Toimijoita kehotetaan kiinnittämään vastuullisuuteen huomiota ja innostetaan mukaan STF-ohjelman polulle. Vastuullisuus pyritään ottamaan myös viestinnässä monin tavoin huomioon ja talvella 2021 toteutetaankin #vastuullisuustekohäme -kampanja. 

Kanta-Hämeessä on sitouduttu kestävän matkailun kehittämiseen ja yrityksiä kannustetaan jatkuvasti mukaan. Kanta-Häme on myös matkailukohteena lähtenyt kulkemaan STF-ohjelman polkua kohti vastuullisempaa ja kestävämpää matkailua. Polulla valmennetaan yrityksiä, laaditaan kehittämissuunnitelma kestävän matkailun edistämiseksi ja viestitään vastuullisuudesta sekä sen eteen tehdyistä toimenpiteistä. 

Visit Häme on sitoutunut Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteisiin 

Visit Finlandin laatimat kestävän matkailun periaatteet ovat kannanotto kestävän matkailun useaan osa-alueeseen: yhteistyöhön, ekologiseen kestävyyteen, kulttuuriseen kestävyyteen ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen, sosiaaliseen kestävyyteen ja hyvinvointiin, pitkäjänteisyyteen ja paikallisuuteen, laatuun ja turvallisuuteen, ilmastonmuutokseen ja resurssiviisauteen, vastuullisuusviestintään, taloudelliseen kestävyyteen ja kilpailukykyyn, sekä sitoutumiseen. 

Visit Häme on sitoutunut kestävän matkailun 10 yhteiseen periaatteeseen ja näin edistämään kestävää matkailua Suomessa. Toivomme toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden sitoutuvan näihin periaatteisiin yhdessä kanssamme. 

 1. TEEMME REILUA YHTEISTYÖTÄVisit_Hame_Evo_luontopolun_merkki_vastuullisuus_Sustainable_travel_Finland_VisitFinland
 • Kehitämme matkailua yhteistyössä Hämeen matkailutoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. 
 • Yhdessä vaikutamme yhteiskuntaan ja matkailun tulevaisuuteen. 
 • Teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville ja näin varmistamme, että alueella on hyvä asua nyt ja tulevaisuudessa. 
 • Harjoitamme reilua ja rehellistä kauppaa, sekä kohtelemme kaikkia sidosryhmiämme ja yhteistyökumppaneita kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. 
 1. HUOLEHDIMME LUONNOSTA
 • Suojelemme Hämeen ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. 
 • Toimintamme turvaa hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueella varmistamalla, ettei luonnon kantokyky ylity. 
 • Huolehdimme eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta. 
 1. KUNNIOITAMME KULTTUURIPERINTÖÄ
 • Vaalimme ja kunnioitamme Hämeen kulttuuriperintöä. 
 • Tavoitteemme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen.  
 • Annamme kulttuurimme kehittyä vuorovaikutuksessa ja muiden opissa. 
 1. EDISTÄMME HYVINVOINTIA, IHMISOIKEUKSIA JA TASA-ARVOA
 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme, vieraitamme ja alueen asukkaita kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. 
 • Huomioimme toiminnassa ihmisten erityistarpeet. 
 • Koulutamme, opastamme ja kannustamme työntekijäitä, kumppaneitamme, matkailutoimijoita ja sidosryhmiä toimimaan vastuullisesti. 
 1. SUOSIMME PAIKALLISTA
 • Tuemme paikallisia tuotteita, palveluita ja yrityksiä. 
 • Tavoitteenamme on edistää paikallisten työllisyyttä. 
 • Suosimme suomalaisia raaka-aineita ja suomalaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa. 
 • Osallistamme ympärillämme olevat asukkaat ja muut yritykset heitä koskevissa asioissa. 
 1. PANOSTAMME TURVALLISUUTEEN JA LAATUUN
 • Huolehdimme turvallisuudesta, sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattamisesta niin asukkaiden, työntekijöiden ja vieraidemme osalta. 
 • Kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu edellä pitkäjänteisesti ja näin luomme edellytyksiä toiminnan jatkuvuudelle. 
 1. HUOMIOIMME ILMASTOVAIKUTUKSET
 • Huomioimme valinnoissamme vaikutukset ilmaston ja pienennämme toiminnallamme hiilijalanjälkeä. 
 • Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä. 
 1. VIESTIMME AVOIMESTI
 • Viestimme Hämeessä rohkeasti vastuullisista teoista ja tulevista suunnitelmista. 
 • Haluamme olla yhdessä edistämässä Suomen kestävän matkailun tunnettuutta maailmalla. 
 • Kerromme avoimesti onnistumisista ja haasteista. 
 1. KEHITÄMME JATKUVASTI YRITYSTOIMINTAAMME
 • Yhdessä toimijoiden ja kumppaneiden kanssa uudistamme palveluitamme ja tuotteitamme vastaamaan tulevaisuuden kysyntään. 
 • Toiminnan kestävän kehittämisen perustana ovat vakaa talous ja eettinen liiketoiminta. 
 1. SITOUDUMME KESTÄVÄN MATKAILUN PERIAATTEISIIN
 • Sitoudumme aktiivisesti edistämään kestävää matkailua ja näiden toimintaperiaatteiden noudattamista.  
 • Teemme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, joka on apuna meille jatkossa systemaattiseen kestävän matkailun edistämiseen. 
 • Sitoudumme toimenpiteisiin ja oppimaan lisää myös tulevaisuudessa. 

 

 

logo_eu_liitto_hamk