Koulutusmatkailu ja Technical Visits asiantuntijavierailut

Koulutusmatkailu

Maailmalla suomalaista koulutusjärjestelmää arvostetaan niin paljon, että siihen tullaan tutustumaan maailman ääristä saakka. Hämeessä on havahduttu asiaan ja alueella on tarjolla muutamia hyviä koulutusmatkailu- ja leirikoulutoteutuksia. Koulutusmatkailun asiakkaina ovat leirikoulussa viihtyvät lapset tai koulujärjestelmään tutustuvat aikuiset.  Usein koulutusmatkailukokonaisuuden toteuttaminen vaatii julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Häme sijoittuu lähelle Helsinkiä. Lyhyt matka pääkaupunkiseudulta tuo hyvät mahdollisuudet kehittää uutta liiketoimintaa koulutusmatkailun teemalla.

Lue myös: Visit Finlandin ”Educational Travel Best Practices” -opas.

Technical Visits asiantuntijavierailut

Technical visits tarkoittaa ulkomailta tai kotimaasta saapuvia asiantuntijavierailuja, joissa tutustutaan kohdeyrityksen tekniseen ja/tai ammatilliseen asiantuntijuuteen. Häme toivottaakin eri alojen asiantuntijaryhmät tervetulleiksi maakunnan innovatiivisiin yrityksiin. Vierailuja on tarjolla monelle eri alalla, keskittyen mm. kädentaitoihin, tekstiiliteollisuuteen, teknologia-alaan, tuotanto- ja kiertotalouteen. Paikalliset asiantuntijoiden avulla vierailut voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Tutustu vierailutuotteisiin ja tule yritysvierailulle Hämeeseen.