Hevonen apuna stressinhallinnassa ja läsnäolon löytämisessä – esittelyssä Cardehumma

Tuntuuko välillä siltä, kuin villihevoslauma laukkaisi pääsi sisällä? Mieli ei saa kiinni mistään ja olo on levoton. Et saa aikaan, vaikka suoritat minkä ehdit? Toivoisit rauhoittuvasi, vaikka välillä niinä rauhallisinakin hetkinä tuntuu, että jotain pitäisi tehdä – vaikkei ehkä oikein tiedäkään, että mitä. Villihevosia tai ei, hevosista saattaa löytyä apua myös stressinhallintaan ja levollisuuden tunteen löytämiseen.

MULLISTUVA TYÖELÄMÄ JA MIELEN VIRTA – RATKAISUJA LUONNOSTA

Mielenhallinnan taidoilla on yhä tärkeämpi merkitys. Työelämä on ollut murroksessa jo pidempään ja se näkyy jo lähes alaan katsomatta, lisäksi pandemia-aika on tuonut oman lisänsä muutokseen. Useilla aloilla työelämä voi olla pirstaloitunutta, työ saattaa olla pätkittyä, se on tullut koteihin ja työ- ja vapaa-aika sekoittuvat. Tiukkaan aikataulutettu elämä ja täyteen ahdetut kalenterit aiheuttavat kitkaa, painetta ja psyykkeemme on jatkuvasti yliaktivoituneena. Paradoksaalisuus syntyy siitä, kuinka yhtäältä työikäiset ovat hyväkuntoisia, mutta toisaalta työkyvyttömyyttä syntyy yhä enemmän mielenterveyshaasteiden lisääntyessä.  

Turvallisuuden tunteen kaipuu ja pitkäjänteisen suunnittelun mahdollisuus korostuvat tarpeissamme, kun työ pirstaloituu ja arvaamattomat sekä yllättävät muutokset saattavat kasvaa. Työpaikoilla tulisikin tarjota työntekijöille joustavia ja vaihtoehtoisia työhyvinvointipalveluita matalan kynnyksen palveluina. Näiden tulisi olla tarjolla kaikille – ei vain niille, jotka ovat havahtuneet tai osaavat hakeutua niiden pariin. Yksi tällainen vaihtoehto voisikin olla hevosavusteinen toiminta elämän- ja stressinhallinnan tueksi. Eläinavusteiset palvelut sopivat niin yritys- ja koulumaailmaan, kuten myös kaikkialle sinne, missä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja tai itsensä tuntemista. Vaikuttavuuskerroin on paljon suurempi kuin vain koetun palvelun käyttö. 

Cardehumma tarjoaa hevosterapiaa ja voimaannuttavia palveluita hevosten ja muiden eläinten parissa, rentouttavassa maalaisympäristössä, luonnon helmassa Kanta-Hämeen ja Uusimaan rajan tuntumassa. Yrittäjä Ulla Hukka tarjoaa Läyliäisissä toiminnallista keskusteluapua eläinavusteisesti, tukea stressinhallintaan ja työuupumukseen, luonnollisten hevosmiestaitojen ohjausta ja läsnäolon opettelua eläinten kanssa, sekä tukea syrjäytymisen ehkäisyyn mm.  voimauttavan valokuvauksen opein. Ulla on käynyt myös sosiaalipedagogisen hevos- ja koiratoimintaohjaaja -koulutuksen sekä valmistunut HelMi hevosavusteisen läsnäolotaidon- sekä MinD voimauttavan hevostoiminnan ohjaajaksi. Hän on lisäksi Ihminen tavattavissa -terapeutti ja Hyrian valmentaja. Tilalla on hevosten lisäksi myös aaseja, vuohia, kissoja, koiria, kanoja ja kukko sekä pupuja. 

Cardehumma

“Eläimiä voi käyttää apuna monipuolisesti terapiatyössä. Eri eläinlajeilla on lajikohtaisia ominaisuuksia ja  jokainen eläin on yksilö, joka tulee yhtälailla kuten ihminenkin, kohdata elollisena olentona, sellaisena kuin se on.”

Useilla työpaikoilla multitasking eli monen asian taitaminen samaan aikaan nähdään tehokkuutta lisäävänä hyveenä, mutta ihmiselle itselleen jatkuva monen asian tekeminen samaan aikaan saattaa rapauttaa keskittymiskykymme ja tekee meistä impulsiivisempia. Eläinten kanssa työskennellessä on mahdollista keskittyä  juuri siinä hetkessä meneillään olevaan tehtävään. Hevonen maadoittaa ihmisen läsnäolevaksi tähän hetkeen, sillä hevosen kanssa ja sitä ohjatessa on keskityttävä ja ajatukset suunnattava yhteen asiaan kerrallaan. Hevonen voi myös tukea epävarmaa, ilmaisuvaikeuksista kärsivää tai tunnelukkojen kanssa painivaa ihmistä.  

HEVONEN OPASTAA HYVÄKSYNTÄÄN JA LÄSNÄOLOON

Cardehumman asiakkaina on myös paljon asiakkaita, joilla ei ole aiempaa kokemusta hevosista. Jokin hevosessa kuitenkin kiehtoo ja vetää puoleensa ihmistä, niitäkin joita hevonen suuren kokonsa vuoksi saattaa pelottaa. Ehkä kohtaamisiin liittyy hevosen maaginen mystisyys, ylevä olemus ja sielukkuus, sekä vapautta symboloiva olemus, johon liittyy irti päästäminen. Hevonen elää tässä hetkessä ja on juuri sitä mitä se on, se ei yritä piilotella itseään, eikä mieti menneitä tai tulevaa. Hevonen peilaa tunteitamme ja odottaa siksi myös meiltä ihmisiltä rehellisyyttä, johdonmukaisuutta ja läsnäoloa. Hevosten kanssa työskennellessä vuorovaikutuksessa on mahdollista tutkia näitä asioita itsessään, sekä harjoittaa sitä, miten niihin reagoi ja miten tunteitaan ilmaisee. Ullan mukaan myös pelon tai jännityksen näyttäminen hevoselle on rehellisempää, kuin sen piilottaminen. Aitous, haavoittuvuuden lempeä kohtaaminen, hyväksyvyys ja luottamus vahvistuvat näissä asiakkaan ja hevosen kohtaamisissa. 

“Cardehumman toimintaa ohjaavina arvoina ovat aitous, läsnäolon tunne, levollisuus, toisen kunnioitus ja arvokas kohtaaminen, kuuleminen sekä psykologisen turvallisuuden tunne. On voitava tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on.”

Cardehumma

Cardehummassa halutaan vaalia pehmeitä arvoja, kuten luottamusta, lempeyttä ja yhteisöllisyyttä, huumoriakin. Näin pandemia-aikana, kun merkitykselliset ihmiskohtaamiset ovat vähentyneet ja myös muun elämän siirtyessä yhä enemmän verkkoympäristöihin, meistä jokainen kokee tarvetta tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Psykologisen turvallisuuden tarve on läsnä kaikkialla; kotona, työpaikoilla, oppilaitoksissa ja kaikissa kohtaamisissamme. Hevosen johdolla tätä tunnetta on mahdollista opetella, sillä hevonen ei syrji, vaan reagoi kohtaamiseen peilaamalla kehonkieltämme. Hevonen on lämmin ja pehmeä, ja siihen liittyy myös liike, vauhti ja hallinnan tunne. Ulla kertoo, että Cardehumman palveluiden parissa koetuista hetkistä ihmissuhde- ja työelämätaitoja voi oppia mm.  vuorovaikutuksesta, toisten kunnioittamisesta, sekä rajojen hahmottamisesta ja asettamisesta.

TURVALLISUUDEN TUNNETTA JA IRTI PÄÄSTÄMISTÄ KOHTI ROHKEAMPAA ELÄMÄÄ

Hevos- ja eläinavusteinen mindfulness on ohjattua hyväksyvän läsnäolon harjoittelua hiljaisuudessa ilman puhelimia, joko tarkkaillen hevosia tai muita tilan eläimiä, tai tallissa hoivaten ja kiinnittäen huomiota eläimen eleisiin, ilmeisiin ja liikkeisiin. Harjoitusten aikana pyritään rauhoittumaan, hengittämään vapautuneesti ja pääsemään samaan rytmiin hevosen kanssa. Ulla käy läpi asiakkaidensa kanssa jokaisen yksilöllisen tilanteen ja taustan. Hän kuuntelee asiakkaan kysymyksiä ja toiveita, haluaako asiakas vierailun yhteydessä mieluummin lepoa vai jotakin fyysistä tekemistä. Cardehummassa ei tarvitse selviytyä yksin. Ulla on läsnä asiakkailleen ja pyrkii luomaan turvallisuuden tunteen, jossa asiakas voi päästää irti ajatuksistaan ja päästä hyväksyvään läsnäolon tilaan, missä tunteet saavat tulla ja mennä. Hän pyrkii saamaan asiakkaan tunnistamaan vaikkapa pelon tunteen kehollisesti, missä kohdin kehoa tunne tuntuu ja lopulta hyväksymään sen, sekä päästämään siitä irti. Usein täysin turvan tunteeseen pääsemiseen ja sen oivaltamiseen tarvitaan useampi harjoituskerta, jotta tunteet pystyy myös aistimaan kehollisesti. Myös ajatuksista irti päästäminen voi vaatia harjoittelua. Cardehummassa työ on myös syrjäytymisen ehkäisyä. Ullan missiona on kannustaa asiakkaitaan elämään rohkeasti oman näköistä elämää, ja kulkemaan kohti omaa kutsumustaan.

“Paras palaute asiakkaalta on kun he ovat vierailunsa aikana voineet unohtaa omat ongelmansa ja stressinsä, kun he kertovat pystyneensä kohtaamaan omia pelkojaan ja vaikeita tunteitaan. Pidän tärkeänä, että saan tukea asiakkaita heidän vaikeissa tilanteissaan.”

Cardehummassa iloitaan, että luonto- ja eläinavusteinen toiminta on pikkuhiljaa saavuttamassa yhä enemmän kysyntää ja tarjolla olevat palvelut alkavat lisääntyä. Vähitellen yhä useampi toivottavasti löytää niiden pariin. Varataksesi oman hetkesi levollisuuden pariin tavoitat Cardehumman Ulla Hukan yrityksen kotisivujen kautta, Facebookista, sekä Instagramista.

Kirjoittanut: Tiina Vigelius

Kuvat: Ulla Hukka, Cardehumma

EAKR ja EU logot