#Vastuullisuustekohäme -kampanja rohkaisee vastuullisuusviestintään

Matkailu niin kotimaassa kuin ulkomaillakin on kasvava teollisuudenala, jonka toiminnan vaikutukset ihmisiin, talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan ovat merkittäviä. Ollakseen mahdollisimman kestävää matkailun harjoittamisen tulee tähdätä positiivisten vaikutusten kasvattamiseen ja negatiivisten vaikutusten minimoimiseen.

Viesti matkailun vastuullisuudesta!

Kestävyyden tavoittelu vaatii pitkäjänteisiä, arkisia, pieniä, isoja ja monimuotoisia vastuullisia tekoja ja toimintatapoja. Monet matkailun parissa toimijat, niin kunnat, yritykset kuin matkailijatkin, tekevät varmasti jo omassa toiminnassaan näitä tekoja, mutta tunnistetaanko ne ja viestitäänkö niistä rohkeasti ja avoimesti?

Jotta lähtökohdat matkailun kestävyyden tavoittelemiseksi tiedetään, tarvitaan ymmärrys ja tieto toiminnan nykytilanteesta ja siitä mitä jo tehdään hyvin. Jatkuvan parantamisen ja kehittämisen kierteessä on hyvä aika ajoin pysähtyä arvostamaan toiminnan hyviä käytäntöjä ja saavutuksia. Tässä keskeistä on käytössä olevien vastuullisten toimintatapojen ja tekojen tarkastelu, tunnistaminen ja niistä avoimesti viestiminen myös ulospäin.

Parhaimmillaan ilmiannetut vastuullisuusteot synnyttävät luottamusta, tunnettavuutta sekä tietämystä ja luovat keskustelua aiheen ympärille. Vastuullisuus ulottuu laajalle toiminnan harjoittamisesta riippumatta ja aiheen tarkastelu voi opettaa aina uutta ja lisäksi innostaa lisäämään vastuullisuutta entisestään. Yrityksen näkökulmasta julkisesti tiedostetut ja tunnistetut vastuulliset toimintatavat ovat avainasemassa myös liiketoiminnan pysyvyyden tavoittelussa sekä toimimalla puskurina mahdollisia tulevaisuuden ulkopuolisia uhkia vastaan, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksesta aiheutuvia haasteita tai muita matkailun liiketoiminta ympäristöön kohdistuvia uhkia.

vastuullisuustekohame_suurennuslasi_sinisella_alustalla.#Vastuullisuustekohäme -kampanja 25.1.-21.2.2021

#Vastuullisuustekohäme- kampanja haastaa ja rohkaisee matkailun parissa toimijoita tarkastelemaan omaa toimintaansa, tunnistamaan sieltä vastuulliset teot, liittyivät ne sitten eettisyyteen, ympäristöön, turvallisuuteen, talouteen, sosiaalisiin tai kulttuurisiin näkökulmiin, ja tuomaan ne julki. Voit myös ilmiantaa muiden tekemiä vastuullisuustekoja kampanjan aikana.

Ilmiantamalla vastuullisuustekoja #vastuullisuustekohäme -kampanjan lomakkeella 25.1-21.2.2021 välisenä aikana tai instagramissa tai facebookissa häshtägillä #vastuullisuustekohäme  olet mukana luomassa kestävämpää ja vastuullisuudestaan tunnetumpaa Hämeen matkailua. Kampanjan ajan ilmiannettuja vastuullisuustekoja jaetaan kootusti Visit Häme -sivuilla sekä Visit Häme sosiaalisen median kanavilla instagramissa ja facebookissa.

Teot voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

”Olemme lisänneet luomu- ja kasvisruoan tarjontaa”

”Hankinnoissa suosimme ympäristömerkittyjä paikallisia palveluita ja tuotteita”

”Viestimme verkkosivuillamme asiakkaillemme kohteemme saavutettavuuden eri vaihtoehdoista korostaen julkisen liikenteen muotoja”

”Pidämme huolen, että kaikessa toiminnassamme ja päätöksenteossa sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu”

”Tilojemme lämmitys tuotetaan Ekoenergia-merkityllä uusiutuvalla maalämmöllä”

”Meille on tärkeää vaalia ja säilyttää alueen kulttuuriperintöä viestimällä sen harjoittamisesta asiakkaillemme”