Muista retkellä jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet!

Kevät koittaa ja retkeily luontokohteissa lisääntyy taas entisestään. Hämeessä riittää erilaisia luontokohteita, joista valita! Retkeillessä on kuitenkin hyvä muistaa meidän kaikkien yhteiset jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet.

Jokamiehenoikeudet antavat luvan luonnossa liikkumiseen

Jokamiehenoikeudet melonta vesistoissa

Vesistöissä saa liikkua vapaasti, kunhan muistaa kunnioittaa mökki- ja asuinrantoja.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan sitä, että meillä kaikilla on oikeus liikkua ilmaiseksi luonnossa huolimatta siitä, kuka maa-alueen omistaa. Metsissä, niityillä ja vesistöillä saa vapaasti patikoida, pyöräillä, hiihtää, uida ja meloa. Myös ratsastaa voi vapaasti, kunhan ei vahingoita maastoa. Luonnossa voi tilapäisesti yöpyä ja retkillä voi poimia metsän antimia. Onkia ja pilkkiäkin saa monella alueella, mutta tähän on myös joitain rajoituksia, jotka kannattaa tarkistaa.

Velvollisuudet pitää myös muistaa

Jokamiehenoikeuksien lisäksi pitää muistaa, ettei luonnossa voi kuitenkaan rellestää miten tahansa. Luontokohteiden lähellä on ihmisten koteja ja mökkejä; liian lähelle asumuksia ei pidä leiriytyä, eikä kulkea toisten pihoilla tai muuten häiritä asukkaita.  Myös viljellyt pellot täytyy jättää rauhaa. Metsissä ei saa kaataa puita ilman lupaa, eikä myöskään ottaa kaatuneita puita, sammalta tai jäkälää. Avotulenteko toisten maalle ja moottoriajoneuvoilla luonnossa hurjastelu ovat niin ikään kiellettyjä.

Jokamiehenoikeudet-muista-kunnioittaa-luontoa-ja-elaimia-seka-lintujen-pesimaaikaa

Kunnioitetaan luonnossa asuvia lintuja ja eläimiä sekä heidän kotiaan.

Luonto on eläinten koti

Metsissä ja järvissä on paljon pieniä ja isompiakin asukkaita. Kun retkeilemme luonnossa, niin meidän tulee kunnioittaa kaikkien eläimien kotioloja ja pitää ympäristö puhtaana. Lintujen pitää saada pesiä rauhassa ja muidenkin pienten poikasten elämän alkua tulee varjella. Muistathan siis pitää pesimäaikaan 1.3.-19.8. kytkettynä ja kulkea muutenkin rauhallisesti luonnossa, siellä on hyvä rauhoittua itsekin. Taajama-alueilla, kuntopoluilla ja uimarannoilla tulee koira olla kytkettynä muutenkin. Ethän jätä yhtään roskaa luontoon!

Jokamiehenoikeudet luonnonsuojelualueilla

Luonnonsuojelualueilla luonnossa liikkumista ja leiriytymistä voidaan rajoittaa, jos alueen kasvien ja eläimistön suojelu niin vaatii. Luonnonsuojelualueilla ei saa vahingoittaa maa- tai kallioperää, eikä ottaa maa-ainesta tai kerätä kasveja. Kansallispuistoissa retkeilijä saa leiriytyä siihen osoitetulla paikalla ja marjastaa, sienestää sekä onkia. Soidensuojelualueilla ei ole juuri rajoituksia, paitsi joillain rajoitetuilla alueilla lintujen pesimäaikaan. Pienemmillä suojelualueilla saa liikkua vapaasti, mutta leiriytyminen on kielletty. Tiukimmin rajoitettuja ovat luonnonpuistoissa ja hylkeidensuojelualueilla, joilla saa liikkua vain Metsähallituksen luvalla, ellei alueella kulje merkattua retkeilyreittiä. Reitiltä ei kuitenkaan saa poiketa.

Jokamiehenoikeudet-retkeily-luonnossa-liikkuminen-luontoa-kunnioittaenParhaimmin jokamiehenoikeudet kullakin alueella saa tietoonsa kyseisen alueen säännöistä. Kohdekohtaisia sääntöjä löytyy hyvin luontoon.fi -sivustolta.

Retkelle voi lähteä myös luonto-oppaan matkassa, jolloin tutustakin retkikohteesta voi löytää uusia puolia tai voi lähteä turvallisin mielin uusille poluille.

Hyviä vinkkejä retkeilyyn löytyy Retkipaikan sivuilta.

Muistetaanhan kaikki retkeillä roskattomasti!

Nyt onkin hyvä aika lähteä luontoon retkeilemään ja ihailemaan talven jälkeen heräilevää luontoamme. Oletko jo kiertänyt kaikki Hämeen luontokohteet?

Lähde: Luontoon.fi

logo_eu_liitto_hamk