Hatlamminsuo

Hatlamminsuo on Riihimäen arvokkain yksittäinen luontokohde. Suon itäosa sijaitsee Hausjärven kunnan puolella. Hatlamminsuon luonnonsuojelullinen arvo perustuu moniin eri suokasvillisuustyyppeihin, joita on useita kymmeniä. Hatlamminsuon arvoa nostaa lisäksi sijainti aivan Riihimäen kaupunkitaajaman tuntumassa. Pääosa Hatlamminsuosta on säilynyt lähes luonnontilaisena. Suon pinta-ala on n. 60 hehtaaria, josta ojittamatonta aluetta on peräti 47 hehtaaria. Suon luonnontilan säilymiseksi on tärkeää, että vesiolot ja puusto säilyvät ennallaan, ojitus- ja puunkorjuutoimia suolla ei enää tehdä. Hatlamminsuosta ja Hatlamminmäen alueesta 82,6 hehtaaria on Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa. Alue ei kuulu valtakunnallisiin suojelemaohjelma-alueisiin eikä Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Sen sijaan alueella on suojeluvaraus maakuntakaavassa ja alueelle tullaan perustamaan luonnonsuojelualue.

Kuvat
Nainen ulkoiluttaa koiraa Hatlamminsuolla.
×
1/1
Nainen ulkoiluttaa koiraa Hatlamminsuolla.