Maaseutu – Ilmiöoppimisen Keinoin

Maaseutu – Ilmiöoppimisen Keinoin

Luonto, ympäristö ja maaseudun elämä ovat ilmiöoppimisen kohteena Ilorannassa. Olemme huomanneet vuosikymmenien aikana leirikouluissa, että todellinen oppiminen perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen ja oivaltamiseen. Meillä pääsette pohtimaan, mitkä asiat maaseudun elämässä ja luonnossa herättävät mielenkiintoa tai ovat tuntemattomia?
Ennen leirikoulun alkua valitaan teemoja, joita oppilaat pienryhmissä havainnoivat leirikoulun ajan. Teemoja pohditaan yhdessä opettajien ja Ilorannan ohjaajien kanssa koko vierailunne ajan. Etukäteen on hyvä perehtyä aiheeseen ja termistöön. Kaikki osallistuvat tämän lisäksi normaaliin Ilorannan ”Maalle oppimaan”- leirikouluohjelmaan.

Teemme taiteen keinoin leirikoulun lopuksi valituista aiheista vapaamuotoiset esitykset, joiden avulla oppilaat saavat jakaa kokemuksia ja havaintoja valituista aiheista toisilleen. Mitä ajatuksia tämä leirikoulu on herättänyt? Osoittautuiko maaseudun elämä ja luonto sellaiseksi kuin arvelitte? Opitteko kenties jotain yllättävää, jonka tutkimista ja havainnointia jatkatte vielä leirin jälkeenkin?

Kuvat
Children are learning by open fireCray fishingHow to bake rye bread?Fishing with net under ice
×
1/4
Children are learning by open fire
2/4
Cray fishing
3/4
How to bake rye bread?
4/4
Fishing with net under ice