Hatlamminsuo

Riihimäen kaupunkitaajaman lähettyvillä, Hatlamminmäen lounaispuolella sijaitsee arvokas luontokohde Hatlamminsuo. Suo on suurelta osin luonnontilainen keidassuo. Suolla elää runsas ja monipuolinen eläimistö ja kasvillisuus. Alueella risteilee useita ulkoilupolkuja ja talvisin suolla voi hiihtää. Noin kilometrin pituinen Hatlamminsuon luontopolku kulkee pääosin pitkospuita pitkin ja sen varrella olevat opastaulut kertovat suoluonnosta.  Suon lähettyvillä on ulkoilumaja.

Yhteys