Mäntysaaren Virkistysalue

Hauhonselän eteläosassa sijaitsee Mäntysaaren virkistysalue. Metsäisen saaren rannalla on veneille luonnonsatama, kaksi nuotipaikkaa ja uimaranta. Saaren kiertää ulkoilureitti. Mäntysaaren kasvillisuus on enimmäkseen kuivan ja tuoreen kankaan kasvillisuutta. Saaren keskiosassa on yli satavuotiaita mäntyjä. Alueen luonto on erittäin arvokas ja virkistysalueella on tärkeä merkitys rantojensuojelukohteena ja Hauhonselän selkävesien ranta- ja metsäluontoa edustavana saarikohteena. Alueen rakenteiden ja hoidon suunnittelu on tehty EU:n tavoite 2 -ohjelman projektirahoituksella.