Ansvarsfullt resande i egentliga Tavastland

Ansvarsfullhet betyder för oss respekt för lokalbefolkningen, ansvarsfulla val, ren natur och ärlig kommunikation. Dessa är en del av nyckelpoängen i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland, som Egentliga Finland deltar i. Vi uppmuntrar företag i vårt område att delta i programmet och hjälper dem på vägen för att uppnå Sustainable Travel Finlands certifikat. Vi är stolta över att kunna berätta att fyra företag i våra regioner har slutfört programmet och därmed kan bevisa sin ansvarsfullhet.

Dessa företag är

Ekologiska val

Vårt område uppmuntrar till ekologiska val för att minska miljöbördan i vår viktiga natur. Energi skaffas från solen, grön el används och även byggnadens råvaror är ekologiska. Återvinningen har också gjorts möjlig och enkel.

Läs mer

Lokalt liv

För oss är det viktigt att stöda det lokala, vi vill dessutom säkerställa att det lokala livet blomstrar. Vi uppmuntrar våra företag att använda lokala råvaror i matlagningen. På Iloranta serveras bär, svampar och vilt från närskogarna. Läs mer om ansvarsfullhet i Iloranta.

Vi stöder det lokala genom att anställa lokala arbetstagare. Vi säkerställer också till att de mår bra i arbetet På så sätt kan inkomsterna från turismen stanna kvar i vår region. Läs mer om ansvarsfullhet på Eerikkilä Sport and Outdoor Resort.

Skräpfritt Tavastland

Det finns många skogar i vårt område och för oss är det viktigt att skydda dem mot negativa miljöskador. Vi vill säkerställa att våra skogar hålls rena och att skogarnas biodiversitet bevaras. Vi uppmuntrar våra företag att marknadsföra skräpfria utflykter till våra skogar och parker samt att säkerställa att resenärer förstår vikten av att samla ihop sitt skräp.

Läs mer

ANSVARSFULL DESIGN

Tavastland är känt för sin fantastiska design. Vår region har en stark historia av glastillverkning. För att glastillverkningen ska vara så miljövänlig som möjligt görs en del av det tillverkade glaset av 100% avfallsglas. Läs mer om hållbar och ansvarsfull design vid Iittala glasfabrik. Även Jyri Naskali vid Naskali Leather tillverkar rosetter och andra accessoarer av återvinningsläder för hand på Iittala Glasbacke.

Om en ren miljö och en intressant kultur ligger nära ditt hjärta, då är Egentliga Tavastland rätt destination för dig! Här kan du njuta av din hemlandssemester i lugn och ro, utan stress.  Läs mer om ansvarsfullhet i Tavastland.

logo_eu_liitto_hamk