Mallinkainen

Luonnonkaunis Mallinkaisten kylä sijaitsee Vanajaveden laakson savilakeuden ja Itä-Janakkalan ylänkömaan saumakohdassa. Maisemakuvaa luovat kylän etelä- ja länsiosissa Alimaan ja Korven suuret, tasaiset peltolakeudet, ja kylää keskeltä halkovat korkeat soraharjut, kalliot ja mäet joista muun muassa Ilovaara, Kakarinkallio, Käärmemäki, Mäyränlamminkallio ja Lavankallio ovat huipulta avautuvien komeiden maisemien vuoksi kiipeämisen arvoisia. Kylän pohjois- ja itäosassa sijaitsevat lukuisat kirkasvetiset, pienet lammet ja järvet, joista suuri osa on vielä rakentamattomia ja osa kaavalla rakentamiselta suojattuja. Kartalta löytyvät Sammaljärvi, Paha Valkea, Saukonlammi, Haukilammi ja monet muut.

Mallinkaisilla on ollut asutusta ainakin 1700- ja 1800-lukujen taitteesta alkaen. Länsi-Janakkalan ja Turengin kartanoilla oli – ja on osin vieläkin – kylässä laajat maanomistukset. Torppia oli 1900-luvun alussa paljon. 1800-luvulla Sammalojassa toimi ainakin yksi mylly ja 1800-luvun loppupuoliskolla pääosin raivattiin Alimaan lakeus pelloiksi. Aivan 1900-luvun alkuvuosina perustettiin Mallinkaisten kansakoulu, joka toimi kouluna vuoteen 1974 asti ja siitä lähtien kylän toiminnan keskuksena. Kuvankauniin hirsisen kyläkoulun omistaa nykyään Mallinkaisten kyläyhdistys. Yhdistys perustettiin 1990-luvun alussa ja sillä on monipuolista, vilkasta toimintaa koululla. Kesätorstaisin Mallinkaisten Kyläkoululla avaa ovensa Mallinkaisten Motoristikahvila.

Katso Mallinkaisten tapahtumat ja motoristikahvilat kyläyhdistyksen facebook-sivulta!

Parhaimmillaan Mallinkaisilla oli kaksikin kauppaa. Tämän päivän palveluista paraskuntoisin on muutama vuosi sitten peruskorjattu ja päällystetty Mallinkaistentie Turengista Löyttymäelle. Sitä pitkin kelpaa polkea tai autoilla Mallinkaisille. Mallinkaisilla on noin 50 asuttua taloa ja asukasluku on noin 150.

Mallinkaisten eläimistö on runsas. Karhuista tehdään havaintoja jokseenkin vuosittain ja yhtenä vuotena kontiolla oli talvipesä Löyttylammin takarinteessä. Ilveskanta on voimakas, hirviä ja peuroja näkee usein ja kevättalvella voi kuulla huuhkajan huhuilua. Alimaasta on tullut keväisin ja syksyisin tuhansien hanhien ja joutsenien levähdyspaikka, jossa suuret parvet viihtyvät viikkojen ajan.