Evo, metsän arvioimistehtävät

Metsän ikä


Puiden ikä voidaan määrittää puun vuosilustoista tuoreesta kannosta tai kasvukairan avulla. Nuorten mäntyjen ikä voidaan laskea tarkasti oksakiehkuroiden avulla.


Edessäsi on männyn taimikko, joka on syntynyt kylvämällä. Minä vuonna siemenet on kylvetty?

VINKKI: Laske vanhimpien männyn taimien ikä.


Männikkö on kylvetty vuonna:

a) 1990
b) 1995
c) 2000
d) 2005Metsän puumäärä


Metsän puumäärää arvioidaan kuutiometreinä eli motteina hehtaarikohtaisesti. Hehtaari on 100×100 metrin kokoinen alue. Metsän puumäärä on tärkeä tieto arvioitaessa metsän arvoa tai hakkuutuloja. Pyyhkäise valokuvat näkyviin kahdesta esimerkkimetsästä ja arvioi kuinka paljon edessäsi näkyvässä metsässä on puuta.


Kuinka paljon tässä metsässä on puuta?


Metsän puumäärä (m3/ha) on:

a) 100
b) 200
c) 300
d) 400Puun pituus

Puun pituuden arvioiminen on tärkeä tieto arvioitaessa metsän puumäärää tai yksittäisen puun tilavuutta. Pituus voidaan arvioida helposti kepin avulla.

Arvioi sinisellä värillä merkityn suuren männyn pituus.


Ohjeen löydät täältä: https://www.mhy.fi/sites/default/files/paijat-hame/metsataito-opas_3_yksittaisen_puun_pituus-edit.pdf


Kuinka pitkä mänty on metreinä?

a) 18
b) 23
c) 28
d) 33Metsän puiden lukumäärä

Puiden lukumäärää arvioidaan taimikoissa ja nuorissa metsissä jotta tiedetään onko puita tarpeeksi, tai tarvitseeko metsää harventaa. Puiden lukumäärää metsässä arvioidaan hehtaarikohtaisesti.


Laske kuinka monta puuta hehtaarilla tässä metsässä on. Helpoiten voit laskea puiden lukumäärän neliön muotoiselta koealalta. Mittaa askelmitalla 10 x 10 m kokoinen ruutu ja laske sen sisään jäävät puut. Kerro sitten puiden lukumäärä sadalla ja saat hehtaarikohtaisen runkoluvun.


Katso tarkempi ohje linkin takaa: https://www.mhy.fi/sites/default/files/paijat-hame/metsataito-opas_6_runkoluku-edit.pdf


Puiden lukumäärä hehtaarilla on:

a) 200
b) 700
c) 1200
d) 1700
Lataa DigiTrail Google Play storesta.

DigiTrail logo